Saimor Handelsbetingelser

Senest ændret d. 10.oktober 2021

Indledning        1

Kontakt        1

Bestilling af varer        1

Priser og betaling        2

Ansvarsfraskrivelse        2

Levering        2

Fortrydelsesret        3

Reklamation        4

Klager        4

Kortoplysninger        4

Forbehold        5

Indledning

Disse e-handelsbetinger gælder for køb og abonnementer foretaget/oprettet af forbrugere på denne webshop, som ejes og drives af Saimor, CVR 42692603, Dirch Passers Gade 43, 5. th., 8000 Aarhus C, Danmark, efter kaldet ”Saimor”, ”vi” eller ”os”. Vi anbefaler, at du læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du handler på webshoppen.

Kontakt

Saimor kan kontaktes via e-mail på: [email protected] og tlf. +45 88 74 82 78. Vi forsøger altid at svare hurtigst muligt. For hurtig betjening, anbefaler vi brug af vores Livechat som startes ved at klikke på det flyvende chatikon i højre side.

Bestilling af varer

Du kan anvende, købe og tilgå vores webshop 24 timer i døgnet. Ordrer bliver behandlet og leveret automatisk, og du vil derfor også modtage varer med det samme, såfremt nævnte betingelser for levering er i orden. Du vil få vist en kvittering efter køb på webshoppen, og du kan også senere tilgå dine køb foretaget på din konto i ordrehistorikken. En kvittering vil også blive sendt til din e-mail, såfremt den er angivet.

Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Salgsbetingelserne vil så vidt muligt altid være tilgængelige, og linkes desuden så vidt muligt i bunden eller toppen af alle sider udbudt af Saimor.

Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden du accepterer. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) [Medmindre andet er angivet] inklusiv moms.

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa (debit), MasterCard (debit), Visa Electron og MobilePay Online. Vi tilbyder ikke mulighed for efterbetaling, og alle betalinger foregår derfor online med et af ovennævnte midler.

Medmindre andet er angivet, skal den samlede pris inkl. eventuelle gebyrer være betalt, inden vi leverer varen. Saimor tilbyder visse ydelser gratis, mens andre ydelser forudsætter betaling. Såfremt ydelsen koster penge, vil du inden din endelige accept af transaktionen blive informeret om ydelsen, prisen inkl. moms og eventuelle betalingsvilkår. Du har således altid mulighed for at afbryde dit køb, inden betalingen gennemføres, såfremt du ikke ønsker at erhverve den pågældende ydelse.

For abonnementsspecifikke vilkår, læs Saimors Abonnementsbetingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Saimor er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på vores sider. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Saimor endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Saimor, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Saimor. Lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Saimor selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Saimor. Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Saimors kontrol.

Saimor forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Saimor, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af Saimor.

Levering

Vi sælger og leverer KUN virtuelle produkter / online services. Produkterne forventes at leveres med det samme til køber. Der kan dog forekomme længere svartider, fejl, eller nedetider som kan være skyld i længere ventetid på levering. Vi vil så vidt muligt forsøge at få kontakt til dig som køber, såfremt dette er tilfældet.

Levering kan kun ske for Stavox-produkter, så længe du opfylder følgende krav:

For andre shops, vil følgende krav skulle opfyldes:

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige fra du har gennemført din ordre, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager produktet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, meddele dette til Saimor på [email protected]

Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering:

Til Saimor Kundeservice, [email protected]:

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med mit

Køb af(*)

Bestilt den (*)

Forbrugerens navn (*)

Forbrugerens adresse (*)

Dato (*)

Forbrugerens Ordrenummer:

Saimor refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Saimor har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager produkterne i brug. Ved produkter købt til vores spilservices (VIP- og Penge-produkter mf.), tages de i brug med det samme, idet de tilføjes til din karakter (i vores database) umiddelbart efter godkendelse af købet.

Ved at tage produkterne i brug giver du afkald på din fortrydelsesret.

Du giver, første gang du tager produkterne i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.

Vi foretager tilbagebetalingen under anvende af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion, medmindre andet aftales skriftligt.

BEMÆRK: Dit krav på tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

Ønsker du mere information vedrørende din fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/Forbrugerforhold 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold på vores tjenester er beskyttet af danske og internationale lov angående ophavsret. Alt materiale og indhold der udgår en del af produkterne, er optjent eller produceret på vores tjenester, ejes af Saimor.

Saimor giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til, at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle), forudsat at du ikke, men ikke begrænset til,

Reklamation

I tilfælde af fejl i leveringen, f.eks. at du har modtaget en ukorrekt mængde in-game penge i forbindelse med køb af vores Penge-produkter til Stavox, skal du inden for en rimelig tid efter at have opdaget en sådan fejl skriftligt eller mundtligt informere Saimor om fejlen. Saimor vil derefter give dig oplysninger om, hvordan du skal forholde dig. Reglerne vedrørende reklamation er fastsat i købeloven.

Klager

Hvis du ønsker at klage over dit køb, kan du skrive til os via e-mail på: [email protected].

Du kan også altid klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Find mere information via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via hjemmesiden: http://ec.europa.eu/odr.

Personoplysninger og cookies

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henvises der til privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link: https://saimor.dk/legal/privacypolicy

Kortoplysninger

Når du handler hos Saimor behandles kortoplysningerne af QuickPay ApS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler. QuickPay ApS, som modtager de indtastede betalingsoplysninger på deres side, sender forskellige typer af information videre til Clearhaus A/S, som indløser betalingen. Læs mere om behandling af disse oplysninger i vores privatlivspolitik.

Kortoplysninger opbevares hos QuickPay ApS ifm. abonnementsoprettelse.

Forbehold

Vi tager forbehold for tastefejl samt fejl fra vores betalingsservice (QuickPay ApS, DK, CVR. 21822434 og Clearhaus A/S, DK, CVR. 33749996)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Vi passer på dine data

Saimor indsamler oplysninger om dine besøg ved hjælp af cookies for at måle, hvordan saimor.dk bliver brugt, så vi kan udvikle indhold og funktioner. Saimor indsamler også oplysninger om dine præferencer for at give dig en bedre brugeroplevelse, og for at rette fejl og mangler på siden. Saimor bruger egne cookies og cookies fra tredjepart. Tredjepart kan anvende cookiedata til målrettet markedsføring på egne og andres platforme. Se hvordan Saimor behandler personoplysninger i privatlivspolitikken. Ved at trykke på "Jeg accepterer", eller ved aktivt at interagere med siden, ved f.eks. at logge ind, accepterer du vores privatlivspolitik.

Jeg accepterer Læs mere om cookies